Связатся с нами

Политика конфиденциальности

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика КОНФІНДЕНЦІЙНОСТІ ПРИ КОРИСТУВАННІ СЕРВІСОМ «LIKECUP» (надалі – «Політика») встановлює порядок обробки інформації наданої корітувачами та персональних даних, зібраних за допомогою Веб-сайту likecup.com.ua і пов'язаних з ними послуг та інструментів, що дозволяють користувачам подавати заявку на Веб-сайті, переглядати в режимі реального часу вже опубліковані оголошення, використовувати інший, пов'язаний з вищенаведеним сервіс «LIKECUP». Політика розроблена у відповідності до вимог Цивільного Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних» та Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та інших нормативно-правових актів України.

1.2. Політика набуває чинності із дати її офіційного оприлюднення на Веб-сайті та діє до дати оприлюднення Політики в новій редакції.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Для цілей цієї Політики, нижченаведені визначення та терміни тлумачаться наступним чином: Сервіс – Веб-сайт likecup.com.ua та пов'язані з ними послуги і інструменти, що дозволяють користувачам подавати заявку, переглядати в режимі реального часу вже опубліковані оголошення, використовувати інші, пов'язані з вищенаведеним послуги.

2.2. Користувач – фізична особа, яка користується Веб-сайтом likecup.com.ua та має намир отримати послуги в сервісі «LIKECUP».

2.3. Веб-сайт – інтернет-сторінка ФОП Константинова Б.О.

2.4. Подача заявки – процес створення заявки на отримання послуг сервісу «LIKECUP» на Веб-сайті, шляхом надання даних користувачем, який включає заповнення електронної анкети та інші дії для користування Веб-сайтом.

2.5. КУКІС (COOKIES) - це невеликі текстові файли, які зберігають інформацію безпосередньо на комп'ютері користувача, його мобільному телефоні або іншому пристрої.

2.6. Пікселі (pixels) - невеликі цифрові зображення, які є частиною коду на веб-сторінках, які дозволяють іншому серверу вимірювати переглядання веб-сторінки, і часто використовуються в поєднанні з кукіс (cookies). Код відстежує як, коли (і на якій сторінці) піксель завантажений, щоб вказати, що користувач взаємодіє зі сторінкою або частиною сторінки Веб-сайту.

3. ЗАСТОСУВАННЯ

3.1. Персональні дані фізичних осіб - користувачів Сервісу «LIKECUP» (далі – «LIKECUP», «Сервіс»), у разі їх передачі, обробляються ФОП Константиновим Б.О. (далі – ФОП). ФОП є володільцем та розпорядником Бази персональних даних користувачів «LIKECUP».

3.2. Використовуючи Веб-сайт та/або інші пов'язані сервіси та інструменти «LIKECUP», Користувач надає свою згоду ФОП на обробку своїх персональних даних відповідно до цієї Політики.

3.3. Використовуючи Веб-сайт Користувачі при переході на деякі посилання, розміщені на Веб-сайті, можуть бути перенаправлені до сайтів (з додатками і т.д.) інших компаній за межі хостингового простору ФОП, де інформація про Користувачів збирається без участі ФОП. В такому випадку порядок обробки інформації, отриманої від користувачів регулюється цими третіми особами.

4. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКУ ЗБИРАЄ, ОТРИМУЄ ТА РОЗМІЩУЄ ФОП

4.1. При подачі заявки Користувачем на Веб-сайті, ФОП вправі вимагати певну інформацію, таку як: дійсну адресу електронної, географічне розташування, ім'я (прізвище та по батькові), номер телефону і супутню інформацію, в тому числі фотографії. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується (вказується) ними.

4.2. Користувачі несуть відповідальність за всю інформацію, що розміщується ними на Веб-сайті.

4.3. Також, в процесі роботи Веб-сайту, ФОП може збирати особисту інформацію, таку як ім'я (прізвище та по батькові) та контактну інформацію, участь користувачів у іграх, вікторинах та інших маркетингових акціях, організованих на Веб-сайті, або на сторонніх сайтах ФОП.

4.4. В процесі роботи Веб-сайту ФОП може також обробляти інформацію пов'язану з ефективністю рекламних кампаній, в тому числі перегляди оголошень на Веб-сайті, та на сайтах третіх осіб.

4.5. При зверненні користувачів до відділу обслуговування клієнтів, ФОП, при необхідності, може в процесі роботи Веб-сайту збирати особисту інформацію, необхідну для виконання запиту Користувача і отримання зворотного зв'язку. ФОП може також зв'язатися з Користувачем, використовуючи існуючу контактну інформацію, надану для цієї мети. ФОП вправі збирати іншу інформацію про спілкування з Користувачами, наприклад, будь-які запити до служби підтримки, що подаються Користувачами, або будь-який зворотний зв'язок, що надається ними.

4.6. ФОП може автоматично отримувати і реєструвати на своїх серверах інформацію з браузера користувача або будь-якого пристрою, включаючи IP-адресу, геолокацію Користувача, програмне забезпечення і апаратні атрибути, сторінки, які запитує Користувач, дані, які містяться в базах даних браузера, включаючи SQL бази даних, мобільні ідентифікатори (включаючи ідентифікатори мобільних пристроїв, такі як Google Advertisement ID, IFA or IFV), інформацію про використання додатків, та/або інформацію про інші використовувані пристрої, або інформацію системного рівня.

4.7. ФОП може збирати та зберігати інформацію, що отримана в результаті опитувань, що можуть проводитись ФОП, або за допомогою залучених підрядників, - третіх осіб, а саме інформацію щодо статі, віку, сімейного стану, особистих вподобань та іншу інформацію.

5. МОБІЛЬНІ ІДЕНТИФІКАТОРИ, КУКІС (COOKIES) ТА IP-АДРЕСА

5.1. В процесі роботи Веб-сайту ФОП може збирати певну інформацію за допомогою таких технологій як кукіс (куки, cookies), пікселі (pixels) та локального сховища (як у Вашому браузері або мобільному пристрої).

5.2. ФОП може дозволяти третім особам (постачальники рекламних та/або аналітичних послуг) збирати інформацію, використовуючи ці типи технологій безпосередньо на сторінці Веб-сайту або мобільного додатку. Дані, які вони збирають підлягають захисту відповідно до чинної політики конфіденційності цих третіх сторін.

6. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

6.1. Для надання послуг ФОП може використовувати інформацію, яку ФОП збирає і розміщує для наступних цілей:

 • забезпечення обслуговування користувачів (клієнтів);
 • зв'язок з користувачами, в тому числі з питань сервісу, обслуговування клієнтів або дозволених маркетингових комунікацій через будь-які доступні канали зв'язку;
 • проведення науково-дослідницької та аналітичної активності з метою поліпшення нашого сервісу; та
 • адаптація пропозицій і досвіду, в тому числі реклами на своїх сервісах або сервісах третіх осіб;
 • контроль загальної та індивідуальної активності користувачів, такий як пошук за ключовими словами, активності за публікаціями оголошень та укладання угод;
 • для управління трафіком на Веб-сайті;
 • оцінка деяких факторів особистої інформації, зокрема, для аналізу та прогнозування особистих вподобань, інтересів та поведінки.

6.2. ФОП зберігає персональні дані Користувачі до моменту досягнення мети обробки персональних даних.

7. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (ДАНИМИ)

7.1. ФОП має право надавати особисту інформацію користувачів у разі наявності відповідного дозволу користувачів, або якщо ФОП використовує сторонніх постачальників послуг для надання деяких складових своїх послуг, в таких випадках постачальники не мають повноважень використовувати отримані за допомогою Веб-сайту ФОП персональні дані, інакше ніж для надання послуг ФОП, а самі персональні дані є предметом цієї Політики.

7.2. ФОП залишає за собою право відповідно до вимог законодавства обмінюватися інформацією з приватними особами та державними органами для боротьби з шахрайством та зловживаннями на Веб-сайті та/або для розслідування передбачуваних порушень закону.

7.3. ФОП вправі передавати певну знеособлену інформацію (дані, які не дозволяють ідентифікувати користувачів окремо) стороннім постачальникам послуг, довіреним партнерам або авторизованим дослідникам з метою кращого розуміння, яка реклама або послуги можуть зацікавити користувачів, поліпшення загальної якості та ефективності послуг на Веб-сайті або сервісів.

7.4. У випадках передачі персональних даних, передбачених цим розділом Політики, інформування Користувача про передачу його персональних даних залишається на розсуд ФОП.

8. ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ

Права Користувачів у разі обробки їх персональних даних ФОП:

 • знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить персональні дані користувачів «LIKECUP», її призначення та найменування, місцезнаходження власника і розпорядників персональних даних, або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженими користувачами Веб-сайту крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються персональні дані користувачів Веб-сайту;
 • доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніше як за тридцять календарних днів з дня надходження письмового запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;
 • пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних власником та/або розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію;
 • звертатися зі скаргами на обробку персональних даних до органів державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту персональних даних, або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм обробки персональних даних;

9. ЗАХИСТ

9.1. У разі отримання персональних даних користувачів ФОП забезпечує належний захист персональних даних користувача у спосіб, визначений чинним законодавством України. Захист персональних даних передбачає заходи, спрямовані на запобігання випадковій втраті, знищенню, незаконній обробці, у тому числі незаконному доступу чи знищенню персональних даних.